90127_z8311171XMiss_Polski_2010_zostala_Agata_Szewiola_z_Zar_w_woj__122_195lo.jpg